PRO Live demo

BUSINESS Live demo

MINI Live demo

VisualbookVisualbookVisualbook

Loga

Stáhněte si vhodnou verzi loga s ohledem na plánované použití.

Logá

Stiahnite si najvhodnejšiu verziu loga  vzhľadom na zamýšľaný účel použitia.

Logos

Download the appropriate logo version for your intended use.

Typografie

Nainstalujte si písma, která vytvářejí a definují vizuální styl této značky.

Písma

Nainštalujte si písma, ktoré vytvárajú a definujú vizuálny štýl značky.

Typography

Install fonts that create and define the visual style of this brand.

Barvy

Používejte naše firemní barvy pro digitální obrazovky i tiskové aplikace.

Farby

Používajte naše firemné farby pre digitálne obrazovky i tlačové aplikácie.

Colors

Use our company's colors for digital screens and printing applications.

Psaní názvů

Ověřte si správné zápisy značky Camperguru a produktů.

Písanie názvov

Skontrolujte správnosť písania názvov značky Camperguru. 

Naming

Check the correct entries of Camperguru brand.

Výběr formátu loga

Používejte vhodné formáty loga podle vašeho plánovaného použití.

Ako vybrať vhodný formát loga

Používajte vhodné formáty loga vzhľadom na účel ich použitia.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Presskit

Fotografie a další promo materiály ke stažení.

Presskit

Fotografie a ďalšie propagačné materiály na stiahnutie.

Presskit

Photos and other promo materials for download.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte Víťu Válku:

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte Víťu Válku:

Need help?

Contant Vita Valka:

vita@camperguru.com