PRO Live demo

BUSINESS Live demo

MINI Live demo

VisualbookVisualbookVisualbook

Barvy

Farby

Colors

Hlavní barvy

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

Hlavné farby

Tieto hlavné farby vytvárajú základný vizuálny charakter značky.

Main colors

These main colors create the basic visual character of the brand.

Beach Yellow
HEX
#E3AE3F
RGBrgb(227,174,63)
CMYK11-33-83-2
Pantone C143 C
Pantone U129 U
Black
HEX
#222222
RGBrgb(34,34,34)
CMYK74-64-60-78
Pantone CBlack 3 C
Pantone UBlack 6 U

Sekundární barvy

Barvy používané v aplikačním prostředí (UI – User Interface) a na webu.

Sekundárne farby

Farby používané v prostredí aplikácie (UI - User Interface) a na webe.

Secondary colors

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

Dark Gray

#666666

Gray

#999999

Light Gray

#EFEFEF

Poměry barev

Orientační proporční používání barev v rámci vizuálního stylu.

Pomery farieb

Orientačné proporcionálne použitie farieb v rámci vizuálneho štýlu.

Color ratio

Proportional use of colors within the visual style.

Světlá varianta Svetlá varianta Light theme

Tmavá varianta Tmavá varianta Dark theme

Barevné režimy

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Farebné režimy

Farebné režimy určujú, akú farebnú schému zvolíme pre logo, aby sa dosiahlo správne zobrazenie na obrazovkách a v tlači.

Color modes

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim Farebný režim Color mode 
Co je to? Čo je to? What is it? 
Příklad zápisu Príklad zápisu Example 
Použití Použitie Usage
HEXEkvivalent RGB (hexadecimální)Ekvivalent RGB (hexadecimálne) RGB equivalent (hexadecimal) #000000
WEBHTMLCSS
RGBBarevný prostor obrazovekFarebný priestor obrazovky Color space for screens rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny Farebný priestor tlačiarne Color space for print 
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk Priame miešané farby na tlač Direct colors for printing 
1100 C
TISK

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Výber farebného režimu pre akékoľvek logo

Choosing color mode

Vhodný barevný režim loga: Vhodná farebnosť loga: Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…) Logo bude na obrazovke (web, mobil, prezentácia...) The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…) Logo bude v tlači (vizitka, leták...) The logo will be printed (business card, leaflet…)